Bjäre BrandTeknik
Allt inom brandskydd.
Brandrelaterade produkter och tjänster - med basen på Bjäre och i nordvästra skåne.
Vi har ett rikstäckande nätverk och verkar i hela Sverige!

Kontakta Patrik
0768 20 37 74
för mer information

Vi kundanpassar lösningar för alla - stora som små, och erbjuder allt från utbildningar till brandlarm.
brandskydd
Sitemap
Brandteknik.nu
© 2013
by YoungDesign

Start - Om oss - Utbildning - Produkter - Franke Spisvakt - Kontakt
Släckanläggningar i kök

Exempel på fasta släckanläggningar är Ansulexanläggningar samt högtrycksvattensprinkler eller motsvarande anläggningar. Anläggningen skall dock vara anpassad och dokumenterat effektiv för brand i köksutrustning.

Fasta släckanläggningar skall kontrolleras regelbundet. Kontrollerna skall utgöra en del av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. Dessutom skall anläggningen kontrolleras av behörig firma enligt tillverkarens anvisningar.

Vid tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (SRF 2003:778) skall ägare/verksamhetsutövare kunna uppvisa provningsintyg på släckanläggningen
.